NAGRADA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU KOMPANIJI ALFA-PLAM

„Na osnovu odluke komisije pobednik u okviru kategorije za pravna lica za registrovani industrijski dizajn – nagrada WIPO IP Enterprise Trophy je firma Alfa-Plam a.d. iz Vranja za industrijski dizajn peći na pelet za etažno grejanje koja je na tržištu poznata pod komercijalnim nazivom Commo 21, a koja je zaštićena međunarodnim dizajnom br. DM082500 na teritorijama: Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Belgije, Danske, Estonije, Grčke, Holandije, Hrvatske, Italije, Luksemburga, Makedonije, Moldavije, Poljske, Republike Rumunije, Slovenije, Turske, Ukrajine, Francuske, Crne Gore, Španije i Švajcarske. Imajući u vidu da je pelet gorivo izrađeno od drvne mase koje ima visoku kalorijsku moć, da se lako koristi i da pri sagorevanju ostaje mala količina pepela, a pri tome spada u obnovljive izvore energije, nesumnjiv je značaj proizvodnje peći na pelet. Osim navedenog, tržište peleta u Srbiji je u ekspanziji, a Commo 21 je najprodavaniji proizvod kompanije Alfa-Plam a.d. u klasi peći na pelet za etažno grejanje u Srbiji. Peć se proizvodi već četvrtu godinu. Potražnja na tržištu je sve veća. Postoje velike mogućnosti za osvajanje novih i najzahtevnijih tržišta, samim tim i za otvaranje novih radnih mesta. Dragan Zafirović, autor dizajna, dobitnik je više priznanja za izuzetan doprinos u organizovanju proizvodnje i povećanju izvoza i dobiti. Na osnovu iznetog proizlazi da navedeni industrijski dizajn ispunjava sve kriterijume za dodelu nagrade, jer je za njega ostvarena zaštita u inostranstvu na teritorijama navedenih zemalja Evrope, zatim ima konkretnu praktičnu primenu i tržišni potencijal, a takođe doprinosi povećanju izvoza i poboljšanju kvaliteta života ".

NAGRADA "KAPETAN MIŠA ANASTASIJEVIĆ"

Kompanija Alfa-Plam je dobitnik priznanja  "Kapetan Miša Anastasijević" na teritoriji jablaničkog i pčinjskog okruga za najuspešniju kompaniju u regionu.

Dodela nagrada je održana 06.05.2016. godine u Leskovcu. Nagradu je primio generalni direktor Alfa-Plam-a, Goran Kostić, koji je tom prilikom izjavio da je za Alfa-Plam ova nagrada, iako samo jedna u nizu poslednjih godina, od velikog značaja za kompaniju jer je uspeh kompanije prepoznat i u regionu od strane institucija društvene zajednice.

Izjavu generalnog direktora možete pogledati putem linka: