08.08.2023

Obaveštenje o održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara 31.07.2023. god.

Obaveštenje o održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara 31.07.2023. god.
29.06.2023

Sazivanje vanredne sednice skupštine akcionara

Sazivanje vanredne sednice skupštine akcionara
26.06.2023

Obaveštenje o održanoj sednici skupštine akcionara 26.06.2023.god.

Obaveštenje o održanoj sednici skupštine akcionara 26.06.2023.god.
24.05.2023

Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara

Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara
17.05.2023

Odluke sa 54. sednice Odbora direktora Alfa Plama

Odluke sa 54. sednice Odbora direktora Alfa Plama
19.04.2023

Odluke sa vanredne sednice skupštine akcionara 12.04.2023.god.

Odluke sa vanredne sednice skupštine akcionara 12.04.2023.god.
21.03.2023

Materijal za vanrednu sednicu skupštine akcionara Alfa-Plama, 12.04.2023. godine

Materijal za vanrednu sednicu skupštine akcionara Alfa-Plama, 12.04.2023. godine
31.01.2023

Odluke sa vanredne sednice skupštine akcionara 23.01.2023.god.

Odluke sa vanredne sednice skupštine akcionara 23.01.2023.god.
29.12.2022

Materijal za vanrednu sednicu skupštine akcionara Alfa-Plama, 23.01.2023. godine

Materijal za vanrednu sednicu skupštine akcionara Alfa-Plama, 23.01.2023. godine

Zahtev za sazivanje vanredne sednice skupštine akcionara

Zahtev za sazivanje vanredne sednice skupštine akcionara

Vanredna sednica skupštine akcionara

Vanredna sednica skupštine akcionara

Ponuda o preuzimanju akcija

Ponuda o preuzimanju akcija

Mišljenje sindikata na ponudu o preuzimanju akcija

Mišljenje sindikata na ponudu o preuzimanju akcija

Materijal za vanrednu sednicu skupštine akcionara Alfa-Plama, 30.11.2022. godine

Materijal za vanrednu sednicu skupštine akcionara Alfa-Plama, 30.11.2022. godine

Odluke sa 31. sednice skupštine akcionara

Odluke sa 31. sednice skupštine akcionara