Nadležna institucija

Institucija nadležna za prikupljanje, obradu i korišćenje ličnih podataka u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti je:

 

ALFA-PLAM DOO Vranje

Ul. Radnička br.1

17500 Vranje

e-mail: [email protected]

 

Cilj ove izjave o privatnosti podataka je da vam pruži informacije u vezi sa prikupljanjem, obradom i korišćenjem (u daljem tekstu „korišćenje“ ) ličnih podataka. Ovde možete saznati kako da se usprotivite korišćenju vaših ličnih podataka u skladu sa važećim propisima o privatnosti podataka.

 

Prikupljanje i korišćenje ličnih podataka

Lični podaci su informacije koje vas identifikuju, kao što su ime, e-mail ili poštanska adresa.

Mi čuvamo, koristimo, ili prenosimo vaše lične podatke uz vaš pristanak i u meri, u pogledu sadržaja i vremena, koja je potrebna u svakom pojedinačnom slučaju.

Za bilo koji drugi prenos vaših ličnih podataka, potrebna je vaša izričita saglasnost. Kompanija ALFA-PLAM garantuje da neće prodati ili iznajmiti vaše lične podatke trećoj strani. Međutim, možda ćemo biti u obavezi da objavimo podatke o vama ako nas na to obavezuje zakon.

 

Vremenski period tokom kog se čuvaju vaši podaci

Podaci koje dostavite se čuvaju onoliko koliko je potrebno da bi se ispunila određena svrha zbog koje ste nam dostavili podatke, ili da bi se ispoštovale zakonske odredbe.

Možete opozvati saglasnost koju ste dali u svakom trenutku tako da opoziv proizvodi dejstvo u budućnosti, te tražiti brisanje prikupljenih podataka u svakom trenutku.

 

Ograničen prenos podataka

Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima.

 

Kontakt, zahtev za informacije, opoziv, blokiranje, brisanje

Možete se u bilo kom trenutku i besplatno usprotiviti korišćenju vaših ličnih podataka, delimično ili potpuno tražiti brisanje vaših podataka, tražiti informacije ili ispravku podataka koji se čuvaju kod nas o vama. Nije neophodno da se pridržavate određene forme. Na primer, pišite nam na e-mail [email protected]

 

Sigurnost podataka

Mi smo usvojili tehničke i organizacione mere kako bismo zaštitili vaše podatke kako se ne bi izgubili, izmenili ili kako im ne bi pristupila treća strana. Sigurnosne procedure koje koristimo redovno se unapređuju u skladu sa tehnološkim napretkom.

 

Ažuriranje i dopuna

Možemo da izmenimo ili ažuriramo delove izjave o privatnosti podataka, a da vas ne obavestimo o tome unapred. Uvek proverite izjavu o privatnosti podataka pre nego što koristite naš sajt kako biste bili informisani o najnovijem statusu u slučaju bilo kakvih izmena ili ažuriranja.