O: Mogu. Akumulacioni bojler u domaćinstvu u kome ima ili treba ubaciti izmenjivač toplote treba vezati na sistem grejanja slično kao i radijator.

O: Mogu, jer se u sve kotlove za etažno grejanje koje proizvodi „Alfa-Plam“ ugrađuje cev za hlađenje, tzv. cevna zmija koja služi kao termoosigurač i štiti kotao od pregrevanja, što traži propis za korišćenje u zatvorenim sistemima.

O: U principu, svi proizvodi na čvrsta goriva za sezonu grejanja potroše 1m3 na 1KW snage. Tako, štednjak Alfa Term 20 ukupne snage 20KW može potrošiti 20m3 drva, a ne mora. Zavisi od mnogo faktora, kao što su: koliko sati u toku dana radi štednjak, koju površinu greje, kolike su temperature  u  prostorijama koje se greju, kakve su izolacije objekta, stolarija, itd.

O: Preporučujemo loženje isljučivo suvim drvima. Sirova drva Vam mogu praviti problem u smislu nepostizanja željene temperature u sistemu. Takođe, potrošićete više goriva a nećete postići željenu temperaturu.

O: Da. U sebi imaju ugrađen termostat koji meri temperaturu vode i kada se postigne podešena temperatura vode zatvori ulaz vazduha za sagorevanje. Kako temperatura pada tako se otvara ulaz vazduha i vatra se povećava. Na taj način imate uštedu energije.

O: Mogu, i preporučuje se jer termomatski ventil štedi energiju. Međutim, ne treba ih ugrađivati na sve radijatore, već barem na 2-3 radijatora ukupne snage oko 50% od snage koja se predaje vodi.

O: Može da radi više sati, čak ceo dan, zavisno od kapaciteta rezervoara za pelet pre nego što se dosipa pelet. 

Mogućnost programiranja rada peći. Peć se može više puta u toku dana sama paliti i gasiti.

Može se podešavati potrebna temperatura prostorije u koju je postavljena peć, kao i temperatura vode u kotlu kod peći sa ugrađenim kotlovima.

 

O:Ne. Sve peći na pelet zahtevaju dimnjak prečnika 80 – 100mm. Visina ne mora biti velika. Najmanja visina – vertikala mora biti minimalno 1,5 – 2 m.
O:Temperature dimnih gasova su dosta niske. Zavisno od tipa peći kreću se od 100 do 200ºC.
O: Kondenzacija se može javiti. Da ne bi došlo do kondenzacije potrebno je dimne cevi i dimnjak dobro izolovati, posebno u delu gde izlaze spolja, van objekta i gde se intenzivno hlade dimni gasovi.
O: Nije potreban. Kapa može remetiti slobodan izlaz dimnih gasova. Na samom poklopcu se mogu stvarati kondenzacione kapljice.
O: Ne mora. Mora se voditi računa pre svega o dimenzijama peleta. Sitan, raspadnut pelet ne koristiti. Potom, koristiti kvalitetan pelet, izrađen od bukve, jele, hrasta sa što manje vlage, pepela, i sa što manje minerala koji ne mogu da sagore već stvaraju šljaku i začepljenja na dnu ložišta. Spoljana površina peleta treba da bude svetla, glatka i bez pukotina.
O: Pelet čuvati na suvom mestu, na temperaturi 10 - 25ºC. Pelet čuvan na visokim temperaturama može početi da se raspada.
O: Da. Obavezno je i redovno se mora čistiti prema uputstvu koje daje proizvođač peći.
Idealno je da se komora čisti pre svakog startovanja rada kotla, dok je kotao hladan. 
O: Ne. Može doći do ozbiljnog oštećenja kotla i pojedinih delova elektronike.
O: Da, ali veoma malo. Proizvođač peći u tehničkim karakteristikama daje toplotnu moć zračenjem same peći. Vrlo često je potrebno u tu prostoriju postavljanje radijatora određene toplotne moći.
O: Da, vezivanjem izmenjivača akumulacionog bojlera na sistem grejanja slično kao povezivanje radijatora. Drugi način bio bi ugradnjom specijalnog seta u samu peć. Set bi morao da ima izmenjivač toplote, trokraki ventil, ventil za visoke temperature i regulator.
O: U principu, DA. Za manje prostorije obavezno predvideti takav otvor. Za velike prostorije može, a ne mora. Peć pri sagorevanju iz prostorije u koju je postavljena uz pomoć ventilatora za izbacivanje dima uzima svež vazduh i izbacuje dim u atmosferu. Što je peć veće snage više uzima vazduha iz prostorije.