O : Pramaja u dimnjaku se proverava ne veoma lak način pomoću sveće, i to na sledeći način:

O : U pitanju su štednjaci sa produbljenim ložištem koji duže zadržavaju žar, rade i do 12 h sa minimalnom snagom sa jednim punjenjem goriva.

O :To  je dodatno sagorevanje pomoću sekundarnog vazduha.

O : Sekundarni vazduh poboljšava kvalitet sagorevanja i smanjuje emisiju CO.

O : Klapna služi za skraćivanje puteva dimnih gasova  prilikom loženja.
      Klapna treba biti otvorena u fazi potpale štednjaka. Klapna treba biti zatvorena u fazi grejanja i pečenja

      Dugme izvući = klapna za zagrevanje otvorena.
      Dugme uvući = klapna  za zagrevanje zatvorena

O : Održavanje  emajliranih površina štednjaka  preporučuje se  samo  u hladnom stanju. Štednjak čistiti vlažnom krpom  a zatim prebrisati suvom krpom. Grejnu ploču (plotna) čistiti sitnom vodenom šmirglom. Dimne kanale i ložište čistiti lopaticom koja se isporučuje uz proizvod. Dimnjak čisti stručno lice, odžačar.

O :


KUVANJE LETI


U vreme toplih dana štednjak na čvrsto gorivo  se uglavnom koristi za  kuvanje. Kod štednjaka sa dva položaja rešetke, kuvanje leti obavljati sa     gornjim položajem rešetke. Vrata pećnice se drže zatvorena. Najbolje je koristiti lonac sa jakim dnom i odgovarajućim poklopcima.


KUVANJE ZIMI


U vreme hladnijih dana  štednjak na čvrsto gorivo se uglavnom koristi za zagrevanje prostorija. Radi postizanja maksimalnih rezultata, koristiti suvo drvo. Kod štednjaka sa  dva položaja rešetke, grejanje  i kuvanje obavljati vršiti sa donjim položajem rešetke. Klapna za zagrevanje  mora biti zatvorena a regulator vazduha maksimalno  otvoren. Po završetku kuvanja, regulator vazduha staviti na označeno mesto za nominalni kapacitet toplote.


PEČENJE


Za pečenje kolača i mesa, potrebna je ravnomerno raspodeljena toplota. Da bi se  postigla ova ravnomernost  i  dovoljno visoka  temperatura , pećnica mora biti zatvorena klapnom za zagrevanje kako bi bila unapred zagrejana. Ukoliko je štednjak zagrejan na željenu  temperaturu,  stavite  ono što pečete u pećnicu. Ne dozvolite da se stvori veoma jak žar, već je potrebno stalno dodavati gorivo u malim količinama. Za pečenje mesa potrebna Vam je značajno  viša temperatura,  nego što je  slučaj sa pečenjem kolača. Dakle, vreme pripreme je nešto duže i obavezno je unapred zagrejati rernu.

O : Priključivanje štednjaka na dimnjak vrši se odgovarajućim dimovodnim cevima (prema prečniku dimovodnog nastavka). Štednjaci na čvrsto gorivo imaju tri mogućnosti za instaliranje dimovodne instalacije: odozgo, pozadi i sa strane (levo ili desno).

O : Loži se sitno iscepkanim suvim drvima sa malo hartije, nakon potpale stavljaju se krupnija drva. U toku prvog loženja javljaju se neprijatni mirisi zbog obgorevanja farbe, koji nakon kratkog vremena nestaju. Iz tog razloga neophodno je provetravanje prostorije.

O:  Proveriti odvod dima ( dijametar, dužina itd.), poklopac dimnjaka i eksterni ulaz vazduha (suštinski zahtev).

O: Suvo drvo sa procentom vlage od oko 20% i sa periodom sušenja od oko 2 godine.

O: Ne, svaka peć mora da ima poseban odvod dima.

O: Svaka peć mora da bude proporcionalna prostoriji u kojoj je instalirana i obratno. Za procenu tačnih dimenzija pogledati objašnjenja iz tehničkog uputstva.

O: Eksterni ulaz vazduha je neophodan jer peć prilikom funkcionisanja troši vazduh iz prostorije koji se mora nadoknaditi. Praktično, peć mora da funkcioniše bez uticaja na unutrašnje okruženje. Nedostatak ulaza vazduha može da izazove povratak dima.

O: Da, postoje minimalna rastojanja posebno od zapaljivih materijala ( vidi tehničko uputstvo).

O: Svaka peć mora da ima ulaz vazduha, odvod dima i dimnjak i ne sme da utiče na druge sisteme.

O: Varnice su normalne u svim uredjajima (Štednjak,Peć i Kamin) koji sagorevaju drvo .Da bi se smanjilo prisustvo varnica treba povećati ulaz vazduha.

O: Čađ na staklu je znak da nema dovoljno vazduha u uređaju ( Štednjak , Peć i Kamin ). Prilagoditi regulator ulaska vazduha da ne bi došlo do čađavosti stakla.

O: Dato je u uputstvu proizvođača. U principu mora se instalirati bar 50% toplotne moći radijatora od toplotne moći koju daje kotao na vodu.