Koliko god dobru peć ili kotao na pelet imali oni nisu osigurani od gubitka napajanja. Nestanci struje tokom grejne sezone su mogući, pa je posedovanje UPS-a (Uninterruptible Power Supply) ačternativno rešenje za određene vremenske intervale.

Nekada su UPS uređaji bili dosta loši i verovatno ste čuli kako im baterija traje 1-2 min i onda se gase.

Vremenom je to napredovalo pa sada imate UPS uređaje kojima je autonomija rada i do 4 časova. Naravno, dužina rada zavisi i od opterećenja, tj. potrošnje vašeg kotla ili peći.

Preporučene tehničke karakteristike UPS uređaja za peći i kotlove na pelet su:

  • Snaga: 1000 VA /700 W (autonomija rada od 2 do 4h) ili 2000 VA/1400 W (autonomija rada preko 4h).

    Postoje i uređaji snage 400VA ili manje ali se mogu korisititi samo za kratkotrajne prekide napajanja do 30 minuta.
  • Ulaz:

           Napon: 230V (150V - 290V bez degradacije snage)

           Frekvencija: 50Hz +/- 10 %

  • Izlaz:

Priključak: Šuko CEE7 x 3

Napon: 230V +/- 5 %

Oblik napona: Čist SINUS

Frekvencija: 50Hz +/- 0,01%

Vreme transfera: 0 msec

By-pass: NE

Efiksanost: 92% (Opterećenje 100%)

Topologija: Dupla konverzija

  • Zaštita od:

Kratkog spoja, preopterećenja na izlazu, prepunjavanja i predubokog pražnjenja baterija, visokog ili niskog napona na ulazu ili izlazu ups-a, od pregrevanja, smetnji na ulazu i izlazu ups.

 

Baterija može da bude integrisana ili eksterna.