U periodu od 15.09. do 15.10.2023. godine, ili do isteka zaliha, kompanija Alfa-Plam organizuje akciju u kojoj svaki učesnik dobija poklon.

Pravo učešća imaju svi punoletni građani  Republike Srbije koji u navedenom periodu kupe proizvode kompanije  Alfa-Plam na koje se akcija odnosi. Akcija se odnosi na sledeće proizvode:

 

Proizvodi  na pelet: Luca, Luca R, Luca S8, Luca 12, Alfa 90 Pelet, Commo 12, Commo 15, Commo, Commo Compact 15, Commo Compact 23, Commo Compact 23 Plus, Dino, Dino 24, Dino 27, Commo Compact 32, Commo Compact 37, Grande, Grande 37, Grande 37 Lux, Alfa Term 20 Pelet kao i celokupni program premijum peći na pelet brenda Calux  

Peći i kamini na čvrsto gorivo: Dormo R, Rustik, Rustikal, Ugradni kamin, Gala, Premier, Premier K, Orient, Orient K

Štednjaci na čvrsto gorivo: Alfa 55, Regular 46, Inox 75, Futuro, Futuro L, Alfa 85G, Donna 70, Donna 90, Alfa 70 Dominant, Alfa 90 Dominant, Alfa 70 Favorit, Alfa 90 Favorit

Štednjaci, peći i kamini za etažno grejanje: Paollo, Paollo F, Rustik E, Rustikal E, Central 23, Alfa 70 E Termo, Alfa 90 E Termo, Alfa Term 20, Alfa Term 27, Alfa Term 35

Gasni program:  Midi Lux R, Panoramik R kao i celokupni program kotlova na gas

Električni program: Sve vrste električnih kotlova

 

Kupac stiče pravo učešća u akciji slanjem kopije fiskalnog računa sa ličnim podacima (ime i prezime, adresa stanovanja,  kontakt  telefon)  najkasnije do 25.10.2023. godine na adresu: Alfa Plam AD, ul. Radnička 1, 17500 Vranje, sa naznakom „Za učešće u akciji Mi slavimo jubilej, Vi dobijate poklon!“ ili skenirano na e-mail: [email protected] . Sve prijave koje ne sadrže potpune podatke kao i prijave koje stignu nakon 25.10.2023. godine neće biti uzete u razmatranje.

NAPOMENA: Na fiskalnom računu mora biti jasno naveden model proizvoda za koji je račun izdat, broj fiskalnog računa, datum izdavanja i podaci maloprodaje koja je izdala račun, kako bi kupac ostvario pravo na poklon.  Jedan fiskalni račun se može poslati samo jednom. U slučaju višestrukog ponavljanja istog  fiskalnog računa (praćenje na osnovu broja fiskalnog isečka) poklon dobija učesnik koji je prvi poslao navedeni račun. Fiskalni računi koji ne sadrže potrebne podatke kao i oni koji nisu izdati u periodu trajanja akcije neće biti uzeti u razmatranje.

Distribucija poklona biće izvršena  u periodu  od 20.09. do 31.10.2023. godine.

Pokloni:

  1. Za kupovinu bilo kog proizvoda iz navedenog asostimana kompanije Alfa-Plam kupac stiče pravo na poklon – duks sa simbolom godišnjice kompanije

 

Učešćem u akciji učesnik daje saglasnost organizatoru da prikuplja i obrađuje njegove lične podatke (ime, prezime, adresu  i telefon). Ovako prikupljeni podaci biće korišćeni u svemu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti, isključivo u svrhu sprovođenja akcije i za vreme koje je potrebno za potpuno sprovođenje. Učesnik akcije može u svakom trenutku tražiti pristup svojim podacima, njihovu izmenu i dopunu ili brisanje odnosno opoziv saglasnosti za njihovu obradu. U slučaju opoziva saglasnosti za obradu, učesnik gubi pravo na učešće u akciji.

Za više informacija: www.alfaplam.rs