U periodu od 15.09. do 31.10.2022. godine kompanija Alfa-Plam organizuje akciju u kojoj svaki učesnik dobija poklon.

Pravo učešća imaju svi punoletni građani  Republike Srbije koji u navedenom periodu kupe proizvode kompanije  Alfa-Plam na koje se akcija odnosi. Akcija se odnosi na sve modele štednjaka Alfa 70 i 90, štednjake Alfa 85G, Inox 75, Futuro, Alfa 70 Etaž, Alfa 90 Etaž, štednjake Alfa Term 20,27 i 35 kao i na celokupni asortiman proizvoda na pelet.

Kupac stiče pravo učešća u akciji slanjem kopije fiskalnog računa sa ličnim podacima (ime i prezime, adresa stanovanja,  kontakt  telefon)  najkasnije do 10.11.2022. godine na adresu: Alfa Plam AD, ul. Radnička 1, 17500 Vranje, sa naznakom „Za učešće u akciji Zima, zima e pa šta je?  Kad je zima Alfa-Plam!“ ili skenirano na e-mail: [email protected] . Sve prijave koje ne sadrže potpune podatke kao i prijave koje stignu nakon 10.11.2022. godine neće biti uzete u razmatranje.

NAPOMENA: Na fiskalnom računu mora biti jasno naveden model proizvoda za koji je račun izdat, broj fiskalnog računa, datum izdavanja i podaci maloprodaje koja je izdala račun, kako bi kupac ostvario pravo na poklon.  Jedan fiskalni račun se može poslati samo jednom. U slučaju višestrukog ponavljanja istog  fiskalnog računa (praćenje na osnovu broja fiskalnog isečka) poklon dobija učesnik koji je prvi poslao navedeni račun. Fiskalni računi koji ne sadrže potrebne podatke kao i oni koji nisu izdati u periodu trajanja akcije neće biti uzeti u razmatranje.

Distribucija poklona biće izvršena  u periodu  od 01.10. do 30.11.2022. godine.

Pokloni:

  1. Za kupovinu štednjaka  Alfa 70/90 Termo, Alfa 70/90 Favorit, Alfa 70/90 Dominant, Donna 70/90, Alfa 85G, Inox 75, Futuro, Alfa 70 Etaž i Alfa 90 Etaž kupac stiče pravo na poklon – set dimovodnih cevi u boji proizvoda
  2. Za kupovinu štednjaka Alfa Term 20,  Alfa Term 27 i Alfa Term 35 kupac stiče pravo na poklon - set dimovodnih cevi u boji proizvoda
  3. Za kupovinu peći Luca, Luca S8, Luca R, Luca 12, Alfa 90 Pelet, Alfa Term 20 PeletCommo 12, Commo 15, Commo, Dino, Dino 24, Dino 27 kao i kotlova Commo Compact 15, Commo Compact 23 kupac stiče pravo na poklon – usisivač za pepeo
  4. Za kupovinu  kotlova na pelet Grande 28, Grande 37, Grande 37 Lux, Commo Compact 32 i Commo Compact 37 kupac stiče pravo na poklone – usisivač za pepeo + WiFi modul za upravljanje proizvodom

 

Učešćem u akciji učesnik daje saglasnost organizatoru da prikuplja i obrađuje njegove lične podatke (ime, prezime, adresu  i telefon). Ovako prikupljeni podaci biće korišćeni u svemu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti, isključivo u svrhu sprovođenja akcije i za vreme koje je potrebno za potpuno sprovođenje. Učesnik akcije može u svakom trenutku tražiti pristup svojim podacima, njihovu izmenu i dopunu ili brisanje odnosno opoziv saglasnosti za njihovu obradu. U slučaju opoziva saglasnosti za obradu, učesnik gubi pravo na učešće u akciji.

 

Pravila učešća u poklon akciji pročitajte u nastavku.