U periodu od 10.05. do 30.06.2023. godine kompanija Alfa-Plam organizuje akciju u kojoj svaki učesnik dobija poklon.

Pravo učešća imaju svi punoletni građani  Republike Srbije koji u navedenom periodu kupe proizvode kompanije  Alfa-Plam na koje se akcija odnosi. Akcija se odnosi na celokupni asortiman proizvoda na pelet.

Kupac stiče pravo učešća u akciji slanjem kopije fiskalnog računa sa ličnim podacima (ime i prezime, adresa stanovanja,  kontakt  telefon)  najkasnije do 10.07.2023. godine na adresu: Alfa Plam AD, ul. Radnička 1, 17500 Vranje, sa naznakom „Za učešće u akciji Alfa-Plam pokloanja!“ ili skenirano na e-mail: [email protected] . Sve prijave koje ne sadrže potpune podatke kao i prijave koje stignu nakon 10.07.2023. godine neće biti uzete u razmatranje.

NAPOMENA: Na fiskalnom računu mora biti jasno naveden model proizvoda za koji je račun izdat, broj fiskalnog računa, datum izdavanja i podaci maloprodaje koja je izdala račun, kako bi kupac ostvario pravo na poklon.  Jedan fiskalni račun se može poslati samo jednom. U slučaju višestrukog ponavljanja istog  fiskalnog računa (praćenje na osnovu broja fiskalnog isečka) poklon dobija učesnik koji je prvi poslao navedeni račun. Fiskalni računi koji ne sadrže potrebne podatke kao i oni koji nisu izdati u periodu trajanja akcije neće biti uzeti u razmatranje.

Distribucija poklona biće izvršena  u periodu  od 15.05. do 11.08.2023. godine.

Pokloni:

  1. Za kupovinu vazdušnih peći na pelet Luca, Luca R, Luca S8, Luca 12, Aurora kao i štednjaka Alfa 90 Pelet kupac stiče pravo na poklon – usisivač za pepeo
  2. Za kupovinu peći i kotlova na pelet Commo, Commo 12, Commo 15, Dino 17, Dino 24, Dino 27, Commo Compact 15, Commo Compact, Commo Compact 23 Plus,  Commo Compact 32, Commo Compact37, Grande, Grande 37, Grande 37 Lux kao i štednjaka Alfa Term 20 Pelet kupac stiče pravo na poklon – usisivač za pepeo i WiFi modul za upravljanje proizvodom

 

 

Učešćem u akciji učesnik daje saglasnost organizatoru da prikuplja i obrađuje njegove lične podatke (ime, prezime, adresu  i telefon). Ovako prikupljeni podaci biće korišćeni u svemu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti, isključivo u svrhu sprovođenja akcije i za vreme koje je potrebno za potpuno sprovođenje. Učesnik akcije može u svakom trenutku tražiti pristup svojim podacima, njihovu izmenu i dopunu ili brisanje odnosno opoziv saglasnosti za njihovu obradu. U slučaju opoziva saglasnosti za obradu, učesnik gubi pravo na učešće u akciji.

Za više informacija: www.alfaplam.rs