Alfa Gas Condens 25

Opis

Alfa-Plam gasni kotlovi su namenjeni individualnim sistemima etažnog grejanja. Prednost ovakvog sistema grejanja ogleda se u ravnomernom i kontrolisanom zagrevanju svih prostorija u domaćinstvu i mogućnosti
da korisnik sam određuje period i intenzitet grejanja u skladu sa svojim željama i potrebama, za razliku od sistema grejanja koji je povezan sa toplanom. Uprkos većim početnim ulaganjima uslovljenim gasnom instalacijom, investicija je dugoročno ekonomski višestruko isplativa.

Kotlovi na gas Alfa – Plama su fabrički podešeni za prirodni, odnosno, zemni gas. Uz odgovarajuća podešavanja od strane ovlašćenog servisa mogu da rade i na propan butan gas. Svi kotlovi su tipa C, sa zatvorenom komorom za sagorevanje. Vazduh za sagorevanje uzimaju izvan prostorije u kojoj su instalirani, a dimne gasove odvode napolje preko istog, koaksijalnog, seta dimovodnih cevi.

TEHNiČKE KARAKTERISTIKE

Snaga 24 kW
Zapremina zagrevanja 400 m3
Minimalna površina zagrevanja 32 m2
Maksimalna površina zagrevanja 154 m2
Klasa energetske efikasnosti A
Godišnja potrošnja energije 47
Sezonska toplotna efikasnost grejanja 94 %
Opseg modulacije 16-100 %
Maksimalni pritisak vode centralnog grejanja 3 bar
Nivo snage zvuka 48
Povezivanje na dimnjak ∅60/∅100 mm
Neto težina 33 kg

Prednosti

• Savremeni izmenjivač toplote
- Spoljašnje kućište izmenjivača od aluminijuma
- Jednostruki kalem izmenjivača toplote od nerđajućeg čelika
- Obezbeđuje neprekidan protok vode tokom dugog životnog ciklusa
- Smanjuje nakupljanje otpadaka
• Dostupna regulacija prema vremenskim prilikama
• Nizak nivo NOx emisije (NOx - klasa 6)
• Digitalni displej za komforno upravljanje radom kotla
• Mogućnost kombinovanja u kaskadnim sistemima
• Svi kondenzacioni kotlovi imaju ekspanzionu posudu od 8l