Alfa Gas 35

Opis

Alfa-Plam gasni kotlovi su namenjeni individualnim sistemima etažnog grejanja. Prednost ovakvog sistema grejanja ogleda se u ravnomernom i kontrolisanom zagrevanju svih prostorija u domaćinstvu i mogućnosti
da korisnik sam određuje period i intenzitet grejanja u skladu sa svojim željama i potrebama, za razliku od sistema grejanja koji je povezan sa toplanom. Uprkos većim početnim ulaganjima uslovljenim gasnom instalacijom, investicija je dugoročno ekonomski višestruko isplativa.

Kotlovi na gas Alfa – Plama su fabrički podešeni za prirodni, odnosno, zemni gas. Uz odgovarajuća podešavanja od strane ovlašćenog servisa mogu da rade i na propan butan gas. Svi kotlovi su tipa C, sa zatvorenom komorom za sagorevanje. Vazduh za sagorevanje uzimaju izvan prostorije u kojoj su instalirani, a dimne gasove odvode napolje preko istog, koaksijalnog, seta dimovodnih cevi.

TEHNiČKE KARAKTERISTIKE

Snaga 35 kW
Zapremina zagrevanja 583 m3
Minimalna površina zagrevanja 64 m2
Maksimalna površina zagrevanja 224 m2
Klasa energetske efikasnosti C
Sezonska toplotna efikasnost grejanja 91,4 %
Maksimalni pritisak vode centralnog grejanja 3 bar
Neto težina 36 kg
Opseg grejne snage u sistemu centralnog grejanja 10-35 kW
Maksimalna temperatura u u sistemu centralnog grejanja 95 C
Regulisana temperatura (standardno grejanje) 40-85 C
Regulisana temperatura (podno grejanje) 35-55 C
Kapacitet ekspanzione posude 8 l
Pritisak ekspanzione posude 0,8-0,2 bar
Klasa zaštite IPX4D

Prednosti

• Multifunkcionalna elektronika sa digitalnim displejom
• Potpuno automatski sistem za dijagnostiku kroz šifre grešaka
• Rad sa rezervoarom za toplu sanitarnu vodu putem trokrakog ventila
(fabrički instaliran u k)
• Mogućnost regulacije temperature tople sanitarne vode u rezervoaru
direktno sa displeja kotla
• Elektronski termo-manometar
• Dostupna regulacija prema vremenskim uslovima
• Funkcija protiv legionele (opcionalno)
• Elektronsko paljenje sa kontrolom jonizujućeg plamena
• Funkcija mekog paljenja
• Sistem za kompletnu zaštitu