Alfa Gas 24 Dual

Opis

Alfa-Plam gasni kotlovi su namenjeni individualnim sistemima etažnog grejanja. Prednost ovakvog sistema grejanja ogleda se u ravnomernom i kontrolisanom zagrevanju svih prostorija u domaćinstvu i mogućnosti
da korisnik sam određuje period i intenzitet grejanja u skladu sa svojim željama i potrebama, za razliku od sistema grejanja koji je povezan sa toplanom. Uprkos većim početnim ulaganjima uslovljenim gasnom instalacijom, investicija je dugoročno ekonomski višestruko isplativa.

Kotlovi na gas Alfa – Plama su fabrički podešeni za prirodni, odnosno, zemni gas. Uz odgovarajuća podešavanja od strane ovlašćenog servisa mogu da rade i na propan butan gas. Svi kotlovi su tipa C, sa zatvorenom komorom za sagorevanje. Vazduh za sagorevanje uzimaju izvan prostorije u kojoj su instalirani, a dimne gasove odvode napolje preko istog, koaksijalnog, seta dimovodnih cevi.

TEHNiČKE KARAKTERISTIKE

Snaga 24 kW
Zapremina zagrevanja 400 m3
Minimalna površina zagrevanja 45 m2
Maksimalna površina zagrevanja 154 m2
Klasa energetske efikasnosti D
Sezonska toplotna efikasnost grejanja 92 %
Maksimalni pritisak vode centralnog grejanja 3 bar
Pritisak u sistemu tople sanitarne vode 0,1-6,0 bar
Povezivanje na dimnjak ∅60/∅100 mm
Neto težina 30,5 kg
Opseg grejne snage u sistemu tople sanitarne vode 7-24 kW
Opseg grejne snage u sistemu centralnog grejanja 7-24 kW
Maksimalna temperatura u u sistemu centralnog grejanja 95 C
Kapacitet ekspanzione posude 6 l
Pritisak ekspanzione posude 0,8-0,2 bar
Klasa zaštite IPX4D

Prednosti

• Kompaktna veličina kotla
• Digitalni displej za komforno upravljanje radom kotla
• Potpuno automatski sistem za dijagnostiku sa šiframa grešaka
• Elektronsko paljenje sa kontrolom joniziranog plamena
• Funkcija mekog paljenja
• Hidroblok instaliran na brzim konektorima
• Dvotermički izmenjivač toplote od bakra instaliran na brzim konektorima
• Dostupna regulacija prema vremenskim uslovima
• Sistem za kompletnu zaštitu
• Prilagođen radu na prirodni gas i na propan butan smešu
• Priprema tople sanitarne vode