PODLOŠKA 5*SRPS M.B2.014.

Jedinica Mere kom
Masa Neto
Masa Bruto
Dimenzija Dužina
Dimenzija Širina
Dimenzija Visina

ŠIFRA

#0309951

CENA

3 RSD

OPIS

Nazart                                                                    
NOSAČ RUČICE 122*KMŠ.70.00.122.                                           
NOSAČ RUČICE 122(0101281)*AT.27                                           
NOSAČ RUČICE*KMŠ.70LB1.00.07.                                             
NOSAČ RUČICE*KMŠ.70LB1.00.07..                                            
NOSAČ RUČICE-AL-EBM*KMŠ FAVORIT                                           
ŠNAPER*AE.15.00.64.                                                       
REŠETKA KAPE*KTŽ                                                          
ŠARNIR KAPE DESNI*KTŽ                                                     
ŠARNIR KAPE-DESNI*KTŽ                                                     
ŠARNIR KAPE LEVII*KTŽ                                                     
ŠARNIR KAPE-LEVI*KTŽ                                                      
RERNA-SKLOP*R.460                                                         
RERNA-SKLOP**R.460                                                        
RERNA-SKLOP*R.460*                                                        
RERNA-SKLOP*R.460(Čile)                                                   
RERNA-SKLOP*D*R.460E                                                      
RERNA-SKLOP*L*R.460E                                                      
RERNA-SKLOP*D*R.460 ECO                                                   
RERNA-SKLOP*L*R.460 ECO                                                   
VRATA*ZD_ NE                                                              
STRANA BOČNA*80                                                           
CEV ODSTOJNA MALA*371                                                     
ZATVARAČ OTVORA ZA ČIŠĆENJE,MANJI*AT.27                                   
REŠETKA UKRASNA-SKLOP_FCM*KPC.12                                          
NOSAČ MOTORA REDUKTORA_SKLOP*KŠP                                          
POSEBNO PAKOVATI*PALOMA                                                   
CEV ODSTOJNA*3F                                                           
DNO DONJE DIMNE KOMORE-SKLOP*KPC (FC)                                     
DNO DONJE DIMNE KOMORE-SKLOP*KPC.12                                       
SPOLJNI POKLOPAC RERNE''D''-SKLOP*KŠC-EB                                  
SPOLJNI POKLOPAC RERNE''D''-SKLOP*KŠC-EA                                  
SPOLJNI POKLOPAC RERNE''L''-SKLOP*KŠC-EB                                  
SPOLJNI POKLOPAC RERNE''L''-SKLOP*KŠC-EA                                  
SPOLJNI POKLOPAC RERNE''D''-SKLOP*KŠC-EBR                                 
SPOLJNI POKLOPAC RERNE''L''-SKLOP*KŠC-EBR                                 
SPOLJNI POKLOPAC RERNE''D''-SKLOP*KŠC-EA*EMO                              
STRANA PREDNJA-SKLOP__*KPC                                                
REŠETKA UKRASNA (0415352)*KPC                                             
REŠETKA UKRASNA (0415352)_FCM*KPC                                         
KUĆIŠTE PUŽNOG PRENOSA-SKLOP*PPT*                                         
REŠETKA UKRASNA-SKLOP*PPT                                                 
SPOLJNI POKLOPAC RERNE-SKLOP*KŠC4,5-EB                                    
SPOLJNI POKLOPAC RERNE-SKLOP*KŠC4,5 (crni vijci)*EB                       
SPOLJNI POKLOPAC RERNE-SKLOP*KŠC4,5-EA                                    
SPOLJNI POKLOPAC RERNE-SKLOP*KŠC4,5-EBR                                   
SPOLJNI POKLOPAC RERNE-SKLOP*KŠC4,5-EA*EMO                                
SPOLJNI POKLOPAC RERNE-SKLOP*KŠC4,5-ECV                                   
SPOLJNI POKLOPAC RERNE-SKLOP*KŠC4,5-EC                                    
SPOLJNI POKLOPAC RERNE-SKLOP*KŠC4,5-ECP                                   
POKLOPAC DODATNI-SKLOP*KŠC4,5-EA*EMO                                      
ZAŠTITNIK IZOLACIJE*KPL                                                   
NOSAČ POKLOPCA*KPC                                                        
NOSAČ POKLOPCA_FC*KPC                                                     
DRŽAČ STAKLA*KPC                                                          
REŠETKA KAPE*KTŽ (0403711)                                                
STRANA PREDNJA-SKLOP_*KPD                                                 
GORNJI DEO STRANEPREDNJE REZERVOARA*PPA                                   
OSOVINA DONJIH VRATA-SKLOP*PPA                                            
NOSAČ POKLOPCA-*KPCC                                                      
REŠETKA UKRASNA-SKLOP*KPC.12                                              
STRANA ZADNJA_*KPC.15                                                     
STRANA ZADNJA*KPC.12                                                      
DRŽAČ STAKLA*KPC.15                                                       
OSOVINA DONJIH VRATA*PDG                                                  
OSOVINA DONJIH VRATA*PDF                                                  
Držač ekspanzione posude*CC35                                             
SPOLJNI POKLOPAC RERNE-SKLOP*KŠC-EB                                       
SPOLJNI POKLOPAC RERNE-SKLOP*KŠC-EA                                       
SPOLJNI POKLOPAC RERNE-SKLOP*KŠC-EA*EMO                                   
SPOLJNI POKLOPAC RERNE-SKLOP*KŠC-EBR                                      
STRANA BOČNA LOŽIŠTA VEĆA*85G*(0400981)                                   
Držač bočne strane L*85 G                                                 
Držač bočne strane D*85 G                                                 
Poklopac otvora za čišćenje_*75KI                                         
Poluga regulatora vazduha*75KI                                            
OSLONAC STAKLA*C.Luft                                                     
AMBALAŽA-SKLOP*371                                                        
AMBALAŽA-SKLOP*371                                                        
AMBALAŽA-SKLOP*Midi Lix-R                                                 
RAM RERNE*EK.550                                                          
AMBALAŽA-SKLOP*PAN-R                                                      
ZUB*AE.15                                                                 
PLOTNA-SKLOP*AE.15                                                        
NOSAČ VENTILATORA DIMNIH GASOVA-SKLOP_*KPD                                
REŠETKA UKRASNA-SKLOP*PPT                                                 
RUČICA-SKLOP*CSA-XUMA                                                     
DONJI DEO STRANE PREDNJE REZERVOARA*PPT 2018                              
GORNJI DEO STRANE PREDNJE REZERVOARA*PPT                                  
REZERVOAR ZA GORIVO-SKLOP*PPT                                             
NOSAČ EL.MOT.ZA ODVOD DIM.GASOVA*PPT                                      
STRANA ZADNJA*PRB                                                         
NOSAČ POKLOPCA-SKLOP*KL6                                                  
STRANA BOČNA L-D*KL6                                                      
NOSAČ ELEKTRONIKE*KL6                                                     
POKLOPAC REZERVOARA ZA PELET*KL6                                          
CEV PRIMARNOG VAZDUHA-SKLOP*CSA                                           
RUČICA VRATA LOŽIŠTA*CSX                                                  
STRANA BOČNA SA OTVOROM*D*AT.35-EB                                        
STRANA BOČNA SA OTVOROM*L*AT.35-EB                                        
STRANA BOČNA SA OTVOROM*D*AT.35-ECV                                       
STRANA BOČNA SA OTVOROM*L*AT.35-ECV                                       
STRANA BOČNA SA OTVOROM*D*AT.35-EA                                        
STRANA BOČNA SA OTVOROM*L*AT.35-EA                                        
STRANA BOČNA SA OTVOROM*D*AT.35-EBR                                       
STRANA BOČNA SA OTVOROM*L*AT.35-EBR                                       
Nosač rešetke*PPT 2018                                                    
STRANA BOČNA DESNA-SKLOP_*PJI8                                            
STRANA BOČNA DESNA-SKLOP*PJW8                                             
STRANA BOČNA LEVA-SKLOP_*PJI8                                             
STRANA BOČNA LEVA-SKLOP*PJW8                                              
STRANA BOČNA-SKLOP_*PJI7                                                  
STRANA BOČNA-SKLOP*PJW7                                                   
Držač mikroprekidača G37*KPG37                                            
STRANA ZADNJA FIOKE*PL12                                                  
Prednji poklopac*PL12                                                     
LAJSNA VRATA DONJA-SKLOP*C.Luft                                           
Ukrasni profil *LPD-ECV                                                   
Ukrasni profil *LPD-G240                                                  
Rešetka ukrasna*PL12                                                      
KAMINSKA PEĆ*PREMIJER*C.                                                  
KAMINSKA PEĆ*PREMIJER K*C                                                 
KAMINSKA PEĆ*PREMIJER K*BD                                                
KAMINSKA PEĆ*PREMIJER K*BŽ                                                
PEĆ NA PELET*KLIMA 6*CV                                                   
PEĆ NA PELET*KLIMA 6*CV(RAL 3011)                                         
PEĆ NA PELET*KLIMA 6*S(BOJA 1677)                                         
PEĆ NA PELET*KLIMA 6*CP(RAL 1015)                                         
PEC NA PELET*KLIMA 7*CP(RAL 1015) (5110417)                               
ŠTEDNJAK REGULAR-46*R*ECO*B-D                                             
ŠTEDNJAK REGULAR-46*R*ECO*B-L                                             
ŠTEDNJAK REGULAR-46*R*ECO*DELUX*ŠT-D                                      
ŠTEDNJAK REGULAR-46*R*ECO*DELUX*ŠT-L                                      
ŠTEDNJAK REGULAR-46*R*ECO*BR-D                                            
ŠTEDNJAK REGULAR-46*R*ECO*BR-L                                            
ŠTEDNJAK REGULAR-46*R*ECO*A-D                                             
ŠTEDNJAK REGULAR-46*R*ECO*A-L                                             
PEĆ NA PELET ZA ETA.GREJ.COMMO LIVENA VRATA*CV (RAL 3004 ss MAT)          
PEĆ NA PELET ZA ETA.GREJ.COMMO LIVENA VRATA*BŽ (RAL 1013 ss MAT)          
PEĆ NA PELET ZA ETA.GREJ.COMMO LIVENA VRATA*C (RAL 9005 ss MAT)           
PEĆ NA PELET ZA ETA.GREJ.COMMO_ECO*CV (RAL 3004 ss MAT)                   
PEĆ NA PELET ZA ETA.GREJ.COMMO_ECO*BŽ (RAL 1013 ss MAT)                   
PEĆ NA PELET ZA ETA.GREJ.COMMO_ECO*C (RAL 9005 ss MAT)                    
PEĆ NA PELET ZA ETA.GREJ.COMMO_ECO*CV (RAL 3004 ss MAT)_PC                
PEĆ NA PELET ZA ETA.GREJ.COMMO_ECO*BŽ (RAL 1013 ss MAT)_PC                
PEĆ NA PELET ZA ETA.GREJ.COMMO_ECO*C (RAL 9005 ss MAT)_PC                 
PEĆ NA PELET ZA ETA.GREJ.COMMO LIVENA VRATA*E*CV (RAL 3004 ss MAT)        
PEĆ NA PELET ZA ETA.GREJ.COMMO LIVENA VRATA*E*BŽ (RAL 1013 ss MAT)        
PEĆ NA PELET ZA ETA.GREJ.COMMO LIVENA VRATA*E*C (RAL 9005 ss MAT)         
PEĆ NA PELET ZA ETA.GREJ.COMMO_ECO*E*CV (RAL 3004 ss MAT)                 
PEĆ NA PELET ZA ETA.GREJ.COMMO_ECO*E*BŽ (RAL 1013 ss MAT)                 
PEĆ NA PELET ZA ETA.GREJ.COMMO_ECO*E*C (RAL 9005 ss MAT)                  
PEĆ NA PELET ZA ETA.GREJ.COMMO_ECO*E*CV (RAL 3004 ss MAT)_PC              
PEĆ NA PELET ZA ETA.GREJ.COMMO_ECO*E*BŽ (RAL 1013 ss MAT)_PC              
PEĆ NA PELET ZA ETA.GREJ.COMMO_ECO*E*C (RAL 9005 ss MAT)_PC               
PEĆ NA PELET ZA ETA GREJ*LAURA_LIVENA VRATA*CV (RAL 3004 ss MAT)          
PEĆ NA PELET ZA ETA GREJ*LAURA_LIVENA VRATA*C (RAL 9005 ss MAT)           
PEĆ NA PELET ZA ETA GREJ*LAURA_LIVENA VRATA*CP (RAL 1013 ss MAT)          
PEĆ NA PELET ZA ETA GREJ*LAURA_ECO*CV (RAL 3004 ss MAT)                   
PEĆ NA PELET ZA ETA GREJ*LAURA_ECO*C (RAL 9005 ss MAT)                    
PEĆ NA PELET ZA ETA GREJ*LAURA_ECO*CP (RAL 1013 ss MAT)                   
PEĆ NA PELET ZA ETA. GREJ.*LAIA*CV (RAL 3004 ss MAT)_ECO                  
PEĆ NA PELET ZA ETA. GREJ.*LAIA*C (RAL 9005 ss MAT)_ECO                   
PEĆ NA PELET ZA ETA. GREJ.*LAIA*BŽ (RAL 1015)_ECO                         
PEĆ NA PELET ZA ETA.GREJ.COMMO 18E*CV (RAL 3004 ss MAT)                   
PEĆ NA PELET ZA ETA.GREJ.COMMO 18E*BŽ (RAL 1013 ss MAT)                   
PEĆ NA PELET ZA ETA.GREJ.COMMO 18E*C (RAL 9005 ss MAT)                    
PEĆ NA PELET ZA ETA.GREJ.COMMO 18_*BŽ (RAL 1013 ss MAT)                   
PEĆ NA PELET ZA ETA.GREJ.COMMO 18_*CV (RAL 3004 ss MAT)                   
PEĆ NA PELET ZA ETA.GREJ.COMMO 18_*C (RAL 9005 ss MAT)                    
PEĆ NA PELET ZA ETA. GREJ. COMMO15_LIVENI*CV (RAL 3004 ss MAT).           
PEĆ NA PELET ZA ETA. GREJ. COMMO15_LIVENI*BŽ (RAL 1013 ss MAT).           
PEĆ NA PELET ZA ETA. GREJ. COMMO15_LIVENI*C (RAL 9005 ss MAT)             
PEĆ NA PELET ZA ETA. GREJ. COMMO15_E_LIVENI*CV (RAL 3004 ss MAT)          
PEĆ NA PELET ZA ETA. GREJ. COMMO15_ECO_LIVENI*CV (RAL 3004 ss MAT)        
PEĆ NA PELET ZA ETA. GREJ. COMMO15_ECO_LIVENI*BŽ (RAL 1013 ss MAT)        
PEĆ NA PELET ZA ETA. GREJ. COMMO15_ECO_LIVENI*C (RAL 9005 ss MAT)         
PEĆ NA PELET ZA ETA. GREJ. COMMO15_E_ECO_LIVENI*CV (RAL 3004 ss MAT)      
PEĆ NA PELET ZA ETA. GREJ. COMMO15_E_ECO_LIVENI*BŽ (RAL 1013 ss MAT)      
PEĆ NA PELET ZA ETA. GREJ. COMMO15_E_ECO_LIVENI*C (RAL 9005 ss MAT)       
POKLOPAC ZA ČIŠĆENJE BELI*BETTY 3,5 NEW*KOMPLET                           
VRATA LOŽIŠTA XILA CFA*KOMPLET