Glavni meni
SrpskiSrpski

O nama  > Akcionarstvo  > Vesti  > XXII Skupština akcionara

 • XXII Skupština akcionara

  25. 04. 2014.
  25. 04. 2014.
  Poštovani, 

  Odbor direktora je na svojoj sednici doneo odluku o sazivanju XXII redovne godinje skupštine akcionara. 
  U prilogu možete pronaći poziv za Skupštinu, finansijske izveštaje sa izveštajem revizora, zapisnik sa prethodne sednice, predloge odluka i obrasce punomoćja i formulara za glasanje.
Nazad