Glavni meni
ekoloska_svest.jpg

Despre noi  > Conştiinţa ecologică

Apărăm natura folosind energie din surse regenerabile!

De ce este biomasa o sursă regenerabilă de energie?

 Biomasa este o sursă regenerabilă de energie, pentru că provine din organisme vii. Principalul avantaj al biomasei, ca sursă regenerabilă de energie, este că poate fi produsă aproape oriunde în lume. Gestionarea corespunzătoare a acestui produs asigură sustenabilitatea biomasei ca sursă de energie.

  Pelet - ciklus

Lemn – De la începuturile sale ca specie, omul a folosit lemnul pentru încălzire şi gătirea hranei. Lemnul este considerat un purtător neutru de energie, întrucât, atunci când arde, eliberează o cantitate minimă de CO2, aproape identică cu cea absorbită în procesul de fotosinteză.

Peleţi – Peleţii sunt deșeuri din masă lemnoasă, fără aditivi, care nu dăunează deloc sănătății oamenilor şi nici mediului înconjurător. Peleţii au o capacitate calorică foarte ridicată, de până la 5,4 Kwh/kg. Principalele avantaje ale peleţilor sunt:

·         nivelul ridicat de folosire a energiei,

·         transport, folosire şi înmagazinare uşoare,

·         o cantitate minimă de cenuşă după ardere.

 


Time: 0.748sValidate
(default) 24 queries took 10 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `Config`.`group`, `Config`.`name`, `Config`.`value` FROM `config` AS `Config` WHERE 1 = 1 27270
2SELECT `Language`.`id`, `Language`.`locale`, `Language`.`title`, `Language`.`date_format`, `Language`.`is_active`, `Language`.`is_front`, `Language`.`ordering`, `Language`.`modified`, `Language`.`created`, `Image`.`id`, `Image`.`language`, `Image`.`association`, `Image`.`model`, `Image`.`foreign_key`, `Image`.`dir`, `Image`.`filename`, `Image`.`filesize`, `Image`.`mimetype`, `Image`.`title`, `Image`.`meta`, `Image`.`created`, `Image`.`modified`, `Image`.`color` FROM `languages` AS `Language` LEFT JOIN `uploads` AS `Image` ON (`Image`.`foreign_key` = `Language`.`id` AND `Image`.`model` = 'Language' AND `Image`.`association` = 'Image') WHERE `Language`.`is_active` = 1 AND `Language`.`is_active` = 1 ORDER BY `Language`.`ordering` ASC, `Language`.`ordering` ASC 10100
3SELECT `Language`.`id`, `Language`.`locale`, `Language`.`title`, `Language`.`date_format`, `Language`.`is_active`, `Language`.`is_front`, `Language`.`ordering`, `Language`.`modified`, `Language`.`created`, `Image`.`id`, `Image`.`language`, `Image`.`association`, `Image`.`model`, `Image`.`foreign_key`, `Image`.`dir`, `Image`.`filename`, `Image`.`filesize`, `Image`.`mimetype`, `Image`.`title`, `Image`.`meta`, `Image`.`created`, `Image`.`modified`, `Image`.`color` FROM `languages` AS `Language` LEFT JOIN `uploads` AS `Image` ON (`Image`.`foreign_key` = `Language`.`id` AND `Image`.`model` = 'Language' AND `Image`.`association` = 'Image') WHERE `Language`.`is_front` = 1 AND `Language`.`is_active` = 1 ORDER BY `Language`.`ordering` ASC, `Language`.`ordering` ASC 220
4SELECT * FROM `pages` AS `Page` LEFT JOIN `aros_acos` AS `ArosAco` ON `ArosAco`.`aco_id` = `Page`.`aco_id` AND `ArosAco`.`aro_id` = (SELECT `Aro`.`id` FROM `aros` AS `Aro` WHERE `Aro`.`model` = "MemberGroup" AND `Aro`.`foreign_key` = 1) LEFT JOIN `uploads` AS `Header` ON (`Header`.`foreign_key` = `Page`.`id` AND `Header`.`model` = 'Page' AND `Header`.`association` = 'Header') WHERE `Page`.`title__ro` <> '\"\"' AND `Page`.`is_visible__ro` = 1 AND ((`ArosAco`.`_visible` IS NULL) OR (`ArosAco`.`_visible` <> -1)) ORDER BY `Page`.`lft` ASC 48480
5SELECT `Category`.`id`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`title__sr`, `Category`.`title__en`, `Category`.`title__ru`, `Category`.`title__de`, `Category`.`title__es`, `Category`.`title__it`, `Category`.`title__sq`, `Category`.`title__el`, `Category`.`title__ro`, `Category`.`title__fr`, `Category`.`desc__sr`, `Category`.`desc__en`, `Category`.`desc__ru`, `Category`.`desc__de`, `Category`.`desc__es`, `Category`.`desc__it`, `Category`.`desc__sq`, `Category`.`desc__el`, `Category`.`desc__ro`, `Category`.`desc__fr`, `Category`.`main_characteristic`, `Category`.`map_coords`, `Category`.`map_class`, `Category`.`lft`, `Category`.`rght`, `Category`.`modified`, `Category`.`created`, `Image`.`id`, `Image`.`language`, `Image`.`association`, `Image`.`model`, `Image`.`foreign_key`, `Image`.`dir`, `Image`.`filename`, `Image`.`filesize`, `Image`.`mimetype`, `Image`.`title`, `Image`.`meta`, `Image`.`created`, `Image`.`modified`, `Image`.`color` FROM `categories` AS `Category` LEFT JOIN `uploads` AS `Image` ON (`Image`.`foreign_key` = `Category`.`id` AND `Image`.`model` = 'Category' AND `Image`.`association` = 'Image') WHERE `Category`.`model` = 'Product' AND `Category`.`title__ro` <> '' ORDER BY `Category`.`lft` ASC 15150
6SELECT `Documents`.`id`, `Documents`.`language`, `Documents`.`association`, `Documents`.`model`, `Documents`.`foreign_key`, `Documents`.`dir`, `Documents`.`filename`, `Documents`.`filesize`, `Documents`.`mimetype`, `Documents`.`title`, `Documents`.`meta`, `Documents`.`created`, `Documents`.`modified`, `Documents`.`color` FROM `uploads` AS `Documents` WHERE `Documents`.`model` = 'Category' AND `Documents`.`association` = 'Documents' AND `Documents`.`foreign_key` IN (74, 79, 80, 75, 82, 83, 84, 85, 76, 86, 87, 77, 88, 89, 91) 000
7SELECT `Characteristic`.`id`, `Characteristic`.`measure_unit_id`, `Characteristic`.`type`, `Characteristic`.`title__sr`, `Characteristic`.`title__ru`, `Characteristic`.`title__en`, `Characteristic`.`title__de`, `Characteristic`.`title__es`, `Characteristic`.`title__it`, `Characteristic`.`title__sq`, `Characteristic`.`title__el`, `Characteristic`.`title__ro`, `Characteristic`.`title__fr`, `Characteristic`.`permited_values`, `Characteristic`.`tab_page`, `Characteristic`.`modified`, `Characteristic`.`created`, `Characteristic`.`stara_sifra`, `CategoriesCharacteristic`.`id`, `CategoriesCharacteristic`.`category_id`, `CategoriesCharacteristic`.`characteristic_id`, `CategoriesCharacteristic`.`ordering`, `CategoriesCharacteristic`.`created`, `CategoriesCharacteristic`.`modified` FROM `characteristics` AS `Characteristic` JOIN `categories_characteristics` AS `CategoriesCharacteristic` ON (`CategoriesCharacteristic`.`category_id` IN (74, 79, 80, 75, 82, 83, 84, 85, 76, 86, 87, 77, 88, 89, 91) AND `CategoriesCharacteristic`.`characteristic_id` = `Characteristic`.`id`) WHERE 1 = 1 ORDER BY `CategoriesCharacteristic`.`ordering` ASC 1381380
8SELECT `Category`.`id`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`title__sr`, `Category`.`title__en`, `Category`.`title__ru`, `Category`.`title__de`, `Category`.`title__es`, `Category`.`title__it`, `Category`.`title__sq`, `Category`.`title__el`, `Category`.`title__ro`, `Category`.`title__fr`, `Category`.`desc__sr`, `Category`.`desc__en`, `Category`.`desc__ru`, `Category`.`desc__de`, `Category`.`desc__es`, `Category`.`desc__it`, `Category`.`desc__sq`, `Category`.`desc__el`, `Category`.`desc__ro`, `Category`.`desc__fr`, `Category`.`main_characteristic`, `Category`.`map_coords`, `Category`.`map_class`, `Category`.`lft`, `Category`.`rght`, `Category`.`modified`, `Category`.`created`, `Image`.`id`, `Image`.`language`, `Image`.`association`, `Image`.`model`, `Image`.`foreign_key`, `Image`.`dir`, `Image`.`filename`, `Image`.`filesize`, `Image`.`mimetype`, `Image`.`title`, `Image`.`meta`, `Image`.`created`, `Image`.`modified`, `Image`.`color` FROM `categories` AS `Category` LEFT JOIN `uploads` AS `Image` ON (`Image`.`foreign_key` = `Category`.`id` AND `Image`.`model` = 'Category' AND `Image`.`association` = 'Image') WHERE `Category`.`model` = 'Document' AND `Category`.`title__ro` <> '' ORDER BY `Category`.`lft` ASC 550
9SELECT `Documents`.`id`, `Documents`.`language`, `Documents`.`association`, `Documents`.`model`, `Documents`.`foreign_key`, `Documents`.`dir`, `Documents`.`filename`, `Documents`.`filesize`, `Documents`.`mimetype`, `Documents`.`title`, `Documents`.`meta`, `Documents`.`created`, `Documents`.`modified`, `Documents`.`color` FROM `uploads` AS `Documents` WHERE `Documents`.`model` = 'Category' AND `Documents`.`association` = 'Documents' AND `Documents`.`foreign_key` IN (2, 46, 47, 48, 1) 000
10SELECT `Characteristic`.`id`, `Characteristic`.`measure_unit_id`, `Characteristic`.`type`, `Characteristic`.`title__sr`, `Characteristic`.`title__ru`, `Characteristic`.`title__en`, `Characteristic`.`title__de`, `Characteristic`.`title__es`, `Characteristic`.`title__it`, `Characteristic`.`title__sq`, `Characteristic`.`title__el`, `Characteristic`.`title__ro`, `Characteristic`.`title__fr`, `Characteristic`.`permited_values`, `Characteristic`.`tab_page`, `Characteristic`.`modified`, `Characteristic`.`created`, `Characteristic`.`stara_sifra`, `CategoriesCharacteristic`.`id`, `CategoriesCharacteristic`.`category_id`, `CategoriesCharacteristic`.`characteristic_id`, `CategoriesCharacteristic`.`ordering`, `CategoriesCharacteristic`.`created`, `CategoriesCharacteristic`.`modified` FROM `characteristics` AS `Characteristic` JOIN `categories_characteristics` AS `CategoriesCharacteristic` ON (`CategoriesCharacteristic`.`category_id` IN (2, 46, 47, 48, 1) AND `CategoriesCharacteristic`.`characteristic_id` = `Characteristic`.`id`) WHERE 1 = 1 ORDER BY `CategoriesCharacteristic`.`ordering` ASC 000
11SELECT `Category`.`id`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`title__sr`, `Category`.`title__en`, `Category`.`title__ru`, `Category`.`title__de`, `Category`.`title__es`, `Category`.`title__it`, `Category`.`title__sq`, `Category`.`title__el`, `Category`.`title__ro`, `Category`.`title__fr`, `Category`.`desc__sr`, `Category`.`desc__en`, `Category`.`desc__ru`, `Category`.`desc__de`, `Category`.`desc__es`, `Category`.`desc__it`, `Category`.`desc__sq`, `Category`.`desc__el`, `Category`.`desc__ro`, `Category`.`desc__fr`, `Category`.`main_characteristic`, `Category`.`map_coords`, `Category`.`map_class`, `Category`.`lft`, `Category`.`rght`, `Category`.`modified`, `Category`.`created`, `Image`.`id`, `Image`.`language`, `Image`.`association`, `Image`.`model`, `Image`.`foreign_key`, `Image`.`dir`, `Image`.`filename`, `Image`.`filesize`, `Image`.`mimetype`, `Image`.`title`, `Image`.`meta`, `Image`.`created`, `Image`.`modified`, `Image`.`color` FROM `categories` AS `Category` LEFT JOIN `uploads` AS `Image` ON (`Image`.`foreign_key` = `Category`.`id` AND `Image`.`model` = 'Category' AND `Image`.`association` = 'Image') WHERE `Category`.`model` = 'Home' AND `Category`.`title__ro` <> '' ORDER BY `Category`.`lft` ASC 000
12SELECT `Category`.`id`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`title__sr`, `Category`.`title__en`, `Category`.`title__ru`, `Category`.`title__de`, `Category`.`title__es`, `Category`.`title__it`, `Category`.`title__sq`, `Category`.`title__el`, `Category`.`title__ro`, `Category`.`title__fr`, `Category`.`desc__sr`, `Category`.`desc__en`, `Category`.`desc__ru`, `Category`.`desc__de`, `Category`.`desc__es`, `Category`.`desc__it`, `Category`.`desc__sq`, `Category`.`desc__el`, `Category`.`desc__ro`, `Category`.`desc__fr`, `Category`.`main_characteristic`, `Category`.`map_coords`, `Category`.`map_class`, `Category`.`lft`, `Category`.`rght`, `Category`.`modified`, `Category`.`created`, `Image`.`id`, `Image`.`language`, `Image`.`association`, `Image`.`model`, `Image`.`foreign_key`, `Image`.`dir`, `Image`.`filename`, `Image`.`filesize`, `Image`.`mimetype`, `Image`.`title`, `Image`.`meta`, `Image`.`created`, `Image`.`modified`, `Image`.`color` FROM `categories` AS `Category` LEFT JOIN `uploads` AS `Image` ON (`Image`.`foreign_key` = `Category`.`id` AND `Image`.`model` = 'Category' AND `Image`.`association` = 'Image') WHERE `Category`.`model` = 'Home' AND `Category`.`title__ro` <> '' ORDER BY `Category`.`lft` ASC 000
13SELECT `Page`.`lft`, `Page`.`rght` FROM `pages` AS `Page` LEFT JOIN `aros_acos` AS `ArosAco` ON `ArosAco`.`aco_id` = `Page`.`aco_id` AND `ArosAco`.`aro_id` = (SELECT `Aro`.`id` FROM `aros` AS `Aro` WHERE `Aro`.`model` = "MemberGroup" AND `Aro`.`foreign_key` = 1) LEFT JOIN `uploads` AS `Header` ON (`Header`.`foreign_key` = `Page`.`id` AND `Header`.`model` = 'Page' AND `Header`.`association` = 'Header') WHERE `Page`.`id` = 30 AND `Page`.`title__ro` <> '' AND `Page`.`is_visible__ro` = 1 AND ((`ArosAco`.`_visible` IS NULL) OR (`ArosAco`.`_visible` <> -1)) ORDER BY `Page`.`lft` ASC LIMIT 1111
14SELECT * FROM `pages` AS `Page` LEFT JOIN `aros_acos` AS `ArosAco` ON `ArosAco`.`aco_id` = `Page`.`aco_id` AND `ArosAco`.`aro_id` = (SELECT `Aro`.`id` FROM `aros` AS `Aro` WHERE `Aro`.`model` = "MemberGroup" AND `Aro`.`foreign_key` = 1) LEFT JOIN `uploads` AS `Header` ON (`Header`.`foreign_key` = `Page`.`id` AND `Header`.`model` = 'Page' AND `Header`.`association` = 'Header') WHERE 1 = 1 AND `Page`.`lft` <= 46 AND `Page`.`rght` >= 47 AND `Page`.`title__ro` <> '' AND `Page`.`is_visible__ro` = 1 AND ((`ArosAco`.`_visible` IS NULL) OR (`ArosAco`.`_visible` <> -1)) ORDER BY `Page`.`lft` asc 227
15SELECT `RotatedPhone`.`id`, `RotatedPhone`.`name__sr`, `RotatedPhone`.`name__ru`, `RotatedPhone`.`name__en`, `RotatedPhone`.`name__de`, `RotatedPhone`.`name__es`, `RotatedPhone`.`name__it`, `RotatedPhone`.`name__sq`, `RotatedPhone`.`name__el`, `RotatedPhone`.`name__ro`, `RotatedPhone`.`name__fr`, `RotatedPhone`.`phone__sr`, `RotatedPhone`.`phone__ru`, `RotatedPhone`.`phone__en`, `RotatedPhone`.`phone__de`, `RotatedPhone`.`phone__es`, `RotatedPhone`.`phone__it`, `RotatedPhone`.`phone__sq`, `RotatedPhone`.`phone__el`, `RotatedPhone`.`phone__ro`, `RotatedPhone`.`phone__fr`, `RotatedPhone`.`ordering`, `RotatedPhone`.`is_visible__sr`, `RotatedPhone`.`is_visible__ru`, `RotatedPhone`.`is_visible__en`, `RotatedPhone`.`is_visible__de`, `RotatedPhone`.`is_visible__es`, `RotatedPhone`.`is_visible__it`, `RotatedPhone`.`is_visible__sq`, `RotatedPhone`.`is_visible__el`, `RotatedPhone`.`is_visible__ro`, `RotatedPhone`.`is_visible__fr`, `RotatedPhone`.`is_active`, `RotatedPhone`.`modified`, `RotatedPhone`.`created` FROM `rotated_phones` AS `RotatedPhone` WHERE `RotatedPhone`.`is_active` = 1 AND `RotatedPhone`.`name__ro` <> '' AND `RotatedPhone`.`is_visible__ro` = 1 ORDER BY `RotatedPhone`.`ordering` ASC, `RotatedPhone`.`ordering` ASC 000
16SELECT `Document`.`id`, `Document`.`category_id`, `Document`.`language_id`, `Document`.`title`, `Document`.`desc`, `Document`.`is_active`, `Document`.`is_special`, `Document`.`ordering`, `Document`.`modified`, `Document`.`created`, `Category`.`id`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`title__sr`, `Category`.`title__en`, `Category`.`title__ru`, `Category`.`title__de`, `Category`.`title__es`, `Category`.`title__it`, `Category`.`title__sq`, `Category`.`title__el`, `Category`.`title__ro`, `Category`.`title__fr`, `Category`.`desc__sr`, `Category`.`desc__en`, `Category`.`desc__ru`, `Category`.`desc__de`, `Category`.`desc__es`, `Category`.`desc__it`, `Category`.`desc__sq`, `Category`.`desc__el`, `Category`.`desc__ro`, `Category`.`desc__fr`, `Category`.`main_characteristic`, `Category`.`map_coords`, `Category`.`map_class`, `Category`.`lft`, `Category`.`rght`, `Category`.`modified`, `Category`.`created`, `Language`.`id`, `Language`.`locale`, `Language`.`title`, `Language`.`date_format`, `Language`.`is_active`, `Language`.`is_front`, `Language`.`ordering`, `Language`.`modified`, `Language`.`created`, `File`.`id`, `File`.`language`, `File`.`association`, `File`.`model`, `File`.`foreign_key`, `File`.`dir`, `File`.`filename`, `File`.`filesize`, `File`.`mimetype`, `File`.`title`, `File`.`meta`, `File`.`created`, `File`.`modified`, `File`.`color`, `DocumentImage`.`id`, `DocumentImage`.`language`, `DocumentImage`.`association`, `DocumentImage`.`model`, `DocumentImage`.`foreign_key`, `DocumentImage`.`dir`, `DocumentImage`.`filename`, `DocumentImage`.`filesize`, `DocumentImage`.`mimetype`, `DocumentImage`.`title`, `DocumentImage`.`meta`, `DocumentImage`.`created`, `DocumentImage`.`modified`, `DocumentImage`.`color` FROM `documents` AS `Document` LEFT JOIN `categories` AS `Category` ON (`Document`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `languages` AS `Language` ON (`Document`.`language_id` = `Language`.`id`) LEFT JOIN `uploads` AS `File` ON (`File`.`foreign_key` = `Document`.`id` AND `File`.`model` = 'Document' AND `File`.`association` = 'File') LEFT JOIN `uploads` AS `DocumentImage` ON (`DocumentImage`.`foreign_key` = `Document`.`id` AND `DocumentImage`.`model` = 'Document' AND `DocumentImage`.`association` = 'DocumentImage') WHERE `Document`.`is_active` = 1 AND `Document`.`is_special` = 1 AND `Document`.`language_id` = 9 AND `Document`.`is_active` = 1 ORDER BY `Document`.`ordering` ASC, `Document`.`ordering` ASC 000
17SELECT `Banner`.`id`, `Banner`.`language_id`, `Banner`.`page_id`, `Banner`.`url`, `Banner`.`tooltip`, `Banner`.`ordering`, `Banner`.`is_active`, `Banner`.`created`, `Banner`.`modified`, `Language`.`id`, `Language`.`locale`, `Language`.`title`, `Language`.`date_format`, `Language`.`is_active`, `Language`.`is_front`, `Language`.`ordering`, `Language`.`modified`, `Language`.`created`, `Page`.`id`, `Page`.`parent_id`, `Page`.`lft`, `Page`.`rght`, `Page`.`type`, `Page`.`params`, `Page`.`aco_id`, `Page`.`title__sr`, `Page`.`title__en`, `Page`.`title__ru`, `Page`.`title__de`, `Page`.`title__es`, `Page`.`title__it`, `Page`.`title__sq`, `Page`.`title__el`, `Page`.`title__ro`, `Page`.`title__fr`, `Page`.`full_title__sr`, `Page`.`full_title__en`, `Page`.`full_title__ru`, `Page`.`full_title__de`, `Page`.`full_title__es`, `Page`.`full_title__it`, `Page`.`full_title__sq`, `Page`.`full_title__el`, `Page`.`full_title__ro`, `Page`.`full_title__fr`, `Page`.`content__sr`, `Page`.`content__en`, `Page`.`content__ru`, `Page`.`content__de`, `Page`.`content__es`, `Page`.`content__it`, `Page`.`content__sq`, `Page`.`content__el`, `Page`.`content__ro`, `Page`.`content__fr`, `Page`.`is_visible__sr`, `Page`.`is_visible__en`, `Page`.`is_visible__ru`, `Page`.`is_visible__de`, `Page`.`is_visible__es`, `Page`.`is_visible__it`, `Page`.`is_visible__sq`, `Page`.`is_visible__el`, `Page`.`is_visible__ro`, `Page`.`is_visible__fr`, `Page`.`keywords__sr`, `Page`.`keywords__en`, `Page`.`keywords__ru`, `Page`.`keywords__de`, `Page`.`keywords__es`, `Page`.`keywords__it`, `Page`.`keywords__sq`, `Page`.`keywords__el`, `Page`.`keywords__ro`, `Page`.`keywords__fr`, `Page`.`description__sr`, `Page`.`description__en`, `Page`.`description__ru`, `Page`.`description__de`, `Page`.`description__es`, `Page`.`description__it`, `Page`.`description__sq`, `Page`.`description__el`, `Page`.`description__ro`, `Page`.`description__fr`, `Page`.`created`, `Page`.`modified`, `Image`.`id`, `Image`.`language`, `Image`.`association`, `Image`.`model`, `Image`.`foreign_key`, `Image`.`dir`, `Image`.`filename`, `Image`.`filesize`, `Image`.`mimetype`, `Image`.`title`, `Image`.`meta`, `Image`.`created`, `Image`.`modified`, `Image`.`color` FROM `banners` AS `Banner` LEFT JOIN `languages` AS `Language` ON (`Banner`.`language_id` = `Language`.`id`) LEFT JOIN `pages` AS `Page` ON (`Banner`.`page_id` = `Page`.`id`) LEFT JOIN `uploads` AS `Image` ON (`Image`.`foreign_key` = `Banner`.`id` AND `Image`.`model` = 'Banner' AND `Image`.`association` = 'Image') WHERE `Banner`.`language_id` = 9 AND `Banner`.`is_active` = 1 ORDER BY `Banner`.`ordering` ASC, `Banner`.`ordering` ASC 000
18SELECT `Category`.`id`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`model`, `Category`.`title__sr`, `Category`.`title__en`, `Category`.`title__ru`, `Category`.`title__de`, `Category`.`title__es`, `Category`.`title__it`, `Category`.`title__sq`, `Category`.`title__el`, `Category`.`title__ro`, `Category`.`title__fr`, `Category`.`desc__sr`, `Category`.`desc__en`, `Category`.`desc__ru`, `Category`.`desc__de`, `Category`.`desc__es`, `Category`.`desc__it`, `Category`.`desc__sq`, `Category`.`desc__el`, `Category`.`desc__ro`, `Category`.`desc__fr`, `Category`.`main_characteristic`, `Category`.`map_coords`, `Category`.`map_class`, `Category`.`lft`, `Category`.`rght`, `Category`.`modified`, `Category`.`created`, `Image`.`id`, `Image`.`language`, `Image`.`association`, `Image`.`model`, `Image`.`foreign_key`, `Image`.`dir`, `Image`.`filename`, `Image`.`filesize`, `Image`.`mimetype`, `Image`.`title`, `Image`.`meta`, `Image`.`created`, `Image`.`modified`, `Image`.`color` FROM `categories` AS `Category` LEFT JOIN `uploads` AS `Image` ON (`Image`.`foreign_key` = `Category`.`id` AND `Image`.`model` = 'Category' AND `Image`.`association` = 'Image') WHERE `Category`.`model` = 'Product' AND `Category`.`parent_id` IS NULL AND `Category`.`title__ro` <> '' ORDER BY `Category`.`lft` ASC 440
19SELECT `Documents`.`id`, `Documents`.`language`, `Documents`.`association`, `Documents`.`model`, `Documents`.`foreign_key`, `Documents`.`dir`, `Documents`.`filename`, `Documents`.`filesize`, `Documents`.`mimetype`, `Documents`.`title`, `Documents`.`meta`, `Documents`.`created`, `Documents`.`modified`, `Documents`.`color` FROM `uploads` AS `Documents` WHERE `Documents`.`model` = 'Category' AND `Documents`.`association` = 'Documents' AND `Documents`.`foreign_key` IN (74, 75, 76, 77) 000
20SELECT `Characteristic`.`id`, `Characteristic`.`measure_unit_id`, `Characteristic`.`type`, `Characteristic`.`title__sr`, `Characteristic`.`title__ru`, `Characteristic`.`title__en`, `Characteristic`.`title__de`, `Characteristic`.`title__es`, `Characteristic`.`title__it`, `Characteristic`.`title__sq`, `Characteristic`.`title__el`, `Characteristic`.`title__ro`, `Characteristic`.`title__fr`, `Characteristic`.`permited_values`, `Characteristic`.`tab_page`, `Characteristic`.`modified`, `Characteristic`.`created`, `Characteristic`.`stara_sifra`, `CategoriesCharacteristic`.`id`, `CategoriesCharacteristic`.`category_id`, `CategoriesCharacteristic`.`characteristic_id`, `CategoriesCharacteristic`.`ordering`, `CategoriesCharacteristic`.`created`, `CategoriesCharacteristic`.`modified` FROM `characteristics` AS `Characteristic` JOIN `categories_characteristics` AS `CategoriesCharacteristic` ON (`CategoriesCharacteristic`.`category_id` IN (74, 75, 76, 77) AND `CategoriesCharacteristic`.`characteristic_id` = `Characteristic`.`id`) WHERE 1 = 1 ORDER BY `CategoriesCharacteristic`.`ordering` ASC 000
21SELECT `Popup`.`id`, `Popup`.`language_id`, `Popup`.`title`, `Popup`.`url`, `Popup`.`is_active`, `Popup`.`date_from`, `Popup`.`date_end`, `Popup`.`modified`, `Popup`.`created`, `Language`.`id`, `Language`.`locale`, `Language`.`title`, `Language`.`date_format`, `Language`.`is_active`, `Language`.`is_front`, `Language`.`ordering`, `Language`.`modified`, `Language`.`created`, `Image`.`id`, `Image`.`language`, `Image`.`association`, `Image`.`model`, `Image`.`foreign_key`, `Image`.`dir`, `Image`.`filename`, `Image`.`filesize`, `Image`.`mimetype`, `Image`.`title`, `Image`.`meta`, `Image`.`created`, `Image`.`modified`, `Image`.`color` FROM `popups` AS `Popup` LEFT JOIN `languages` AS `Language` ON (`Popup`.`language_id` = `Language`.`id`) LEFT JOIN `uploads` AS `Image` ON (`Image`.`foreign_key` = `Popup`.`id` AND `Image`.`model` = 'Popup' AND `Image`.`association` = 'Image') WHERE `Popup`.`is_active` = 1 AND `Popup`.`date_from` <= NOW() AND `Popup`.`date_end` >= NOW() AND `Popup`.`language_id` = 9 AND `Popup`.`is_active` = 1 ORDER BY `Popup`.`created` desc 001
22SELECT `Popup`.`id`, `Popup`.`language_id`, `Popup`.`title`, `Popup`.`url`, `Popup`.`is_active`, `Popup`.`date_from`, `Popup`.`date_end`, `Popup`.`modified`, `Popup`.`created`, `Language`.`id`, `Language`.`locale`, `Language`.`title`, `Language`.`date_format`, `Language`.`is_active`, `Language`.`is_front`, `Language`.`ordering`, `Language`.`modified`, `Language`.`created`, `Image`.`id`, `Image`.`language`, `Image`.`association`, `Image`.`model`, `Image`.`foreign_key`, `Image`.`dir`, `Image`.`filename`, `Image`.`filesize`, `Image`.`mimetype`, `Image`.`title`, `Image`.`meta`, `Image`.`created`, `Image`.`modified`, `Image`.`color` FROM `popups` AS `Popup` LEFT JOIN `languages` AS `Language` ON (`Popup`.`language_id` = `Language`.`id`) LEFT JOIN `uploads` AS `Image` ON (`Image`.`foreign_key` = `Popup`.`id` AND `Image`.`model` = 'Popup' AND `Image`.`association` = 'Image') WHERE `Popup`.`is_active` = 1 AND `Popup`.`date_from` <= NOW() AND `Popup`.`date_end` >= NOW() AND `Popup`.`is_active` = 1 ORDER BY `Popup`.`created` desc 000
23SELECT `ContactEmail`.`email`, `ContactEmail`.`title__ro` FROM `contact_emails` AS `ContactEmail` WHERE `ContactEmail`.`is_active` = 1 AND `ContactEmail`.`is_active` = 1 AND `ContactEmail`.`title__ro` <> '' ORDER BY `ContactEmail`.`id` ASC 000
24SELECT * FROM `pages` AS `Page` LEFT JOIN `aros_acos` AS `ArosAco` ON `ArosAco`.`aco_id` = `Page`.`aco_id` AND `ArosAco`.`aro_id` = (SELECT `Aro`.`id` FROM `aros` AS `Aro` WHERE `Aro`.`model` = "MemberGroup" AND `Aro`.`foreign_key` = 1) LEFT JOIN `uploads` AS `Header` ON (`Header`.`foreign_key` = `Page`.`id` AND `Header`.`model` = 'Page' AND `Header`.`association` = 'Header') WHERE `Page`.`id` = 30 AND `Page`.`title__ro` <> '' AND `Page`.`is_visible__ro` = 1 AND ((`ArosAco`.`_visible` IS NULL) OR (`ArosAco`.`_visible` <> -1)) ORDER BY `Page`.`lft` ASC LIMIT 1111